Flyget nu och i Framtiden

I förra veckan var jag på presskonferens både med Airbus och flygbolaget air Baltic. Airbus presenterade sin årliga prognos över flygets utveckling de närmaste 20 åren och Air Baltic berättade om sin resa mot ett bättre ekonomiskt utfall.

Men först Airbus

 Flygplanstillverkaren beräknar att det fram till 2031 behövs ca 28.000 nya flygplan för att tillfredställa det behov som kommer att finnas pga den utveckling flyget står inför tillsammans med utbyte av nuvarande flotta. Av dessa är närmare 20.000 av normal storlek eller vad vi kanske skulle beskriva vara av “Europastorlek”. Närmare 8.000 är stora s k widebodyplan med dubbla gångar i planen. De kommer användas för långdistans, ofta mellan kontinenter.

Idag är det 42 städer i världen som har mer än 10.000 passagerare per dag med denna typ av flygningar. Men det kommer att öka till 92 under perioden.

I ett Nordiskt perspektiv innebär detta räknar man med 540 plan varav 86 är för långdistans. Man räknar också med att flygen till och från Stockholm kommer att öka med 3,5 % per år. Mot tillväxtländer väntas ökningen bli än större. Mellan Asien och Sverige tror man på en ökning på 5,5 %.

Kanske en ganska ljus framtid för flyget trots allt.

air Baltic satsar framåt     

Flygbolaget verkar resa sig som en fågel Fenix. Från stora förluster och nästan konkurs är man nu på väg med en verksamhetsplan som skall innebära break even under 2014.

Under förra året flög mer än 3 miljoner passagerare med Air Baltic. Detta skall ställas i relation till Lettlands befolkning på 2 miljoner. Många är i transit i Riga pga bolagets starka linjenät österut. Stora i nätet är både Moskva och St Peterburg men de största och viktigaste går västerut, bl a till Köpenhamn.

Sommartidtabellen innehåller flera nya intressanta destionationer som Olbia på Sardinien, Prag och Malta. Sammantaget flyger man nu till över 60 destinationer.

                                                                                                                airBaltics CEO Marin Gauss

Den stora satsningen är emellertid den beställning man lagt på nya plan under de närmaste åren. Den avser 10 plan av typ CS300 Jetliner från Kanadensiska Bombardier. Man har också rätten att öka på beställningen med 10 plan till. Denna nya flygplanstyp är inte i luften ännu men det första som ska levereras till air Baltic ska ske i fjärde kvartalet 2015. För de 10 första planen betalar man enligt listpris 764 miljoner dollar.

Bolagets VD Marin Gauss uttryckte det såhär på träffen: En modern flygplansflotta är ett av fundamenten i flygbranschen och denna beställning är ett steg i rätt riktning för oss.

   CEO Martin Gauss med Janisvanags VP Corporate Communications 

Vi följer air Baltics vidare resa med stort intresse framöver.

Lasse